Gezegenimsi bulutsu Messier 37'nin merkez yıldızı kütlesinin %70'ini kaybetmeden nasıl hayatta kaldı? - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

Gezegenimsi bulutsu Messier 37'nin merkez yıldızı kütlesinin %70'ini kaybetmeden nasıl hayatta kaldı? - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
Yıldızın kütlesinin 0,85 güneş kütlesi olduğunu, yani orijinal kütlesinin 2,8 güneş kütlesi olduğunu tespit edebildiler Küme birkaç yüz yıldız içerir

Galaksimizde binden fazla açık yıldız kümesi bulunmaktadır

Werner, “Yıldız böylece yaşamı boyunca maddesinin %70’ini kaybetti” diye açıklıyor Tübingen Üniversitesi Astronomi ve Astrofizik Enstitüsü’nden Profesör Klaus Werner liderliğindeki uluslararası bir araştırma ekibi, açık yıldız kümesinde yer alan gezegenimsi bulutsunun merkezi yıldızını inceledi Bir yıldızın beyaz cüceye mi, süpernova sırasında nötron yıldızına mı yoksa ömrünün sonunda kara deliğe mi dönüşeceğini belirler Klaus Werner, “Kümedeki yıldızlar aynı yaşta ve bu astrofizik açısından özellikle önem taşıyor” diyor Yıldız gelişimi teorisindeki en belirsiz yönlerden biri, bir yıldızın yaşamı boyunca ne kadar madde kaybettiğidir Yıldızın “yeniden doğuşu” anında fırlatılan maddeden, nükleer reaksiyonların ürünleri olarak ağır elementlerle zenginleştirilmiş yeni nesil yıldızlar oluşur Kelebek şeklindeki bulutsu, hidrojenin kırmızı parıltısı nedeniyle görülebiliyor Çok genç beyaz cücelere ilişkin veriler özellikle değerlidir çünkü onlar gezegenimsi bulutsuların merkezi yıldızlarıdır Sadece kütleleri bakımından farklılık gösterirler Astrofizikçi, Güneş’ten sekiz kat daha ağır olan yıldızların kütlelerinin yaklaşık %80’ini kaybettiğini söylüyor

“Astronomide yıldız kümeleri, yıldız gelişimi teorilerimizin ne kadar doğru olduğunu test edebileceğimiz bir tür laboratuvar olarak kullanılabilir Her biri yoğun bir gaz ve toz bulutundan oluşmuş birkaç bine kadar yıldız içerir Yani büyük bir yıldızın ömrü daha kısadır ve daha hızlı bir şekilde beyaz cüceye dönüşür” diye açıklıyor Werner

Bir yıldız kümesinin gözlemlenmesi, aynı yaşta farklı kütlelerdeki yıldızların gelişimini gösterirgenel-22

Bazıları, patlamadan hemen önce ölmekte olan bir yıldızın fırlattığı gazdan oluşan bir gezegenimsi bulutsu ile çevrelenmiştir Bu, yakın geçmişteki olağandışı bir olaya işaret ediyor: kısa süreli bir nükleer reaksiyon patlaması Bir diğer özelliği ise özel kimyasal bileşimidir Bilim adamları, merkezdeki yıldızın yaşamı boyunca kaybettiği kütleyi doğru bir şekilde belirlemeyi başardılar


Güneşimiz gibi yıldızlar beyaz cüce olarak hayatlarına son verirler Artık yüzeyinde hidrojen kalmadı Kaynak: K “Bir yıldızın kütlesi ne kadar büyükse, nükleer yakıtını o kadar hızlı tüketir ve hidrojeni helyuma dönüştürür

Bir yıldızın baştan sona kütle ilişkisini doğru bir şekilde belirleme yeteneği astrofizikte temel öneme sahiptir Güneşimiz gibi yıldızlar beyaz cüce olduklarında kütlelerinin neredeyse yarısını kaybederler Ancak bu tür bulutsulardaki merkez yıldızların hiçbiri daha önce incelenmemişti çünkü hepsi çok uzak ve sönüktü

Yıldız kümelerindeki beyaz cücelerin kütlesi, doğumdaki kütleleriyle doğrudan ilişkili olabilir

Araştırma ekibi dünyanın en büyük teleskoplarından biri olan on metrelik GRANTECAN teleskopunu Messier 37 kümesindeki merkezi yıldıza yöneltti ve spektrumunu analiz etti Galaksilerin ve nihayetinde tüm Evrenin kimyasal evrimi buna bağlıdır


Açık yıldız kümesi Messier 37’deki gezegenimsi bulutsunun görüntüsü